logo (8K)

Yksikielisen Suomen puolesta
Yksikielisyyden kautta elävään monikielisyyteen

Toiminnan tavoite: muuttaa kielilainsäädäntöä perustuslaista lähtien niin,että
suomen kielestä tulee maamme ainoa virallinen kieli; ruotsin kieli saa vähemmistökielen
aseman saamen kielten, karjalan kielen, romanikielen ja viittomakielen tavoin.

KIRJOITUKSIA ERI VAIKUTTAJILLE


Yhdistykselle lähetettyä postia

Arvoisa Yksikielisen Suomen puolesta -yhdistys (10.11.2020)

Kansanedustajille lähetetyt viestit

Arvoisat kansanedustajat (26.9.2021)

Eduskunnan 100-vuotta (6.1.2021)

Suomen kaksikielisyydestä löydettävissä tuntuvia säästökohteita (30.5.2020)

Suomen kielilainsäädäntö tulee uudistaa kokonaisuudessaan (12.4.2020)

Lehdistölle lähetetyt viestit

Kaikki kansalaiset suomen kielen asialle! (27.4.2021)

YKSIKIELISYYSMANIFESTI (27.4.2021)

Är Finland egentligen med i Nordens språkgemenskap? (19.4.2021)

Onko pohjoismaista kieliyhteyttä olemassa? (12.4.2021)

Synpunkter på Finlands skolpolitik (9.2.2021)

Näkemyksiä Suomen koulutuspolitiikasta. (26.1.2021)

Kyseenalaistamisen kyseenalaisuus. (13.1.2021)

Öppet brev till SFP partisekreteraren Fredrik Guseff (10.11.2020)

Suomen kieli tulee perustuslain muutoksella määrätä maamme ainoaksi viralliseksi kieleksi (9.11.2020)

Finskan måste bli landets enda officiella språk (4.11.2020)

Yksikielisyyden kautta elävään monikielisyyteen (15.6.2020)

MISSÄ VIIPYY KANSALAISKESKUSTELU KANSALLISKIELISTÄMME? (5.6.2020)

SFP borde ta initiativ till att genast avskaffa den obligatoriska skolsvenskan (21.11.2019)

Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeusministerille lähetetyt viestit

KANTELU AIHEESTA: SUOMENRUOTSALAISEN KIELIVÄHEMMISTÖN ETUOIKEUDET / PERUS- JA IHMISOIKEUDET LOUKKAAVAT SUOMENKIELISEN ENEMMISTÖN VASTAAVIA OIKEUKSIA (22.3.2020)

Opiskelija- ja nuorisojärjestöille lähetetyt viestit

Ruotsi tulossa taas pakolliseksi ylioppilaskirjoituksin (22.5.2020)

Muita yhdistyksen kirjoituksia

Avoin kirje valtioneuvostolle | Öppet brev till statsrådet (12.10.2021)

Kielipolitiikka on kansalaisten vastuulla! (21.9.2021)

MIKSI SUOMENRUOTSALAISET PUHUVAT KAUNIIMPAA SUOMEA KUIN SUOMENSUOMALAISET? (22.10.2020)

Miten Suomesta tehtiin ruotsalainen? (10.7.2020)

Ruotsin kieli pakolliseksi aineeksi peruskouluun vuonna 1968 (1.9.2017)

ONKO OPPIVELVOLLISUUSIÄN NOSTAMINEN KAHDEN SUUREN VIRHEEN KORJAUSYRITYS?

Leo Havukaisen kirjoituksia

Elävän kaksikielisyyden rikkaus ja todellisuus(24.10.2008)

Kaksikielisyyden kalliit kustannukset(18.9.2015)

Näin ruotsinkieliset palvelut voidaan turvata(10.11.2014)

Ruotsinkielisten etuisuuksien läpipääsemätön ryteikkö(21.10.2009)

Suomen virheellinen koulutuspolitiikka(31.1.2009)

Ylen tiedonvälitys on epätasa arvoista ja asenteellista

Yliopistojen rahoituksessa rakenteellinen vääristymä(6.6.2011)

web-sivut


Ota yhteyttä!

Anna palautetta. Mielipiteesi on meille tärkeä. Onko sinulla kenties ideoita toimintamme
kehittämiseen? Kerro ne meille kirjoittamalla alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

spostiosoite (3K)

Näin meille Ruotsin ajan historiaa opetetaan

Ruotsin ajan historiaa meille "opettaa" lähinnä RKP, svenska Finlands folktinget sekä Paavo Lipponen.

RKP, Folktinget, Kansalliskielistrategia :
Lainsäädännön myötä Suomi osoittaa pitävänsä arvossa Ruotsin kanssa jaettua historiaansa ja siitä kumpuavaa kulttuurista rikkautta. Maallamme on ennen kaikkea pitkä yhteinen historia Ruotsin kanssa, ja Suomi muodosti myös vuosisatoja osan Ruotsin valtakuntaa.
Suomen vahvuuksiin kuuluu osallisuus tähän pohjoismaiseen yhteisöön, johon sillä on vahvat historialliset, kulttuuriset, kielelliset, oikeudelliset ja taloudelliset siteet.

Anna-Maja Henriksson: Olen vakuuttunut siitä, että Pohjoismainen puolustusyhteistyö ei olisi syntynyt ilman pitkän yhteisen historian aikana syntynyttä luottamusta Pohjoismaiden välillä.

Paavo Lipponen on saanut vuosikymmenien ajan lehdissä ja televisiossa kritiikittä "opettaa" suomalaisille Ruotsin ajan historiaa. Tässä muutamia poimintoja:
Suomen kaksikielisyydessä on kysymys suomalaisen kulttuurin ja identiteetin puolustamisesta. Pakkoruotsi on suomenkielisten kunniavelan maksua ruotsinkielisille kaikesta hyvästä mitä ruotsinkieliset ovat tässä maassa saaneet aikaiseksi.

Liian vähän kiinnitetään huomiota siihen, että suomalaisuus on saanut valtavan paljon ruotsalaisuudesta. Suomalaista identiteettiä on mahdotonta kuvitella ilman ruotsalaisuutta ja ruotsin kieltä. Meidän yhteinen historiamme on kaiken perusta sille, että Suomi on menestynyt ja on demokraattinen ja itsenäinen maa.

Kertoo kansalaisen vajavaisesta sivistyksestä, jos hahmottaa ruotsin kielen vieraaksi kieleksi Suomessa. Kannattaisi lukea huolellisesti Suomen historiaa. Sitten varmaan huomaisi, että meidän suomalaisten onneksi olemme kuuluneet lähes 700 vuotta Ruotsiin, saaneet sieltä länsimaisen sivistyksen aihion.

Oli lottovoitto että pääsimme osaksi Ruotsin valtakuntaa.Yhteinen historia Ruotsin kanssa sitoi meidät Pohjoismaiseen kulttuuripiiriin peruuttamattomalla tavalla ja loi perustan demokraattiselle yhteiskuntajärjestelmälle. Kaiken hyvän me olemme Ruotsilta saaneet, ilman Ruotsia olisimme Valko-Venäjän tasolla,

Puhdas suomalaisuus, mitä se on? Kauhistuttava ajatus.

Peter Nyman, tv-esiintyjä, molempi parempi videoklipissä v. 2017 : Keitä me suomalaiset oikeastaan olemme ? Olemme suomea puhuvia ruotsalaisia, niin syvällä kulttuurissamme on tämä Ruotsin ja Suomen kohtalon yhteys ja kulttuurinen perintö, ja sitä kannattaa vaalia. Sanoisin, että suomenkielistenkin suomalaisten DNA:ssa istuu niin syvässä tämä yhteys ruotsin kieleen ja ruotsalaiseen kulttuuriin, että uskon että olemme pysyvästi kiinni siinä toisissamme.

Alexander Stubb (kok) Karhuvaaran haastattelussa mtv 20.8.2013 Ruotsin kielen suojeleminen Suomessa on tärkeää, koska se on suuri osa Suomen historiaa, sivistystä ja kulttuuriperimää. Ruotsi on vahvasti meidän DNA:ssa.

Henrik Lax helmikuussa 2004 ruotsinkielisissä lehdissä: "Ne, jotka keskustelevat kielipolitiikasta. Otakantaa-foorumilla, ovat ilmeisen häiriintyneitä. Ruotsin kieli kuuluu jokaisen suomalaisen yleissivistykseen ja identiteettiin." Toinen kotimainen kieli on niin suomenkielisille kuin ruotsinkielisille osa suomalaista identiteettiä .


Kirsi Vainio-Korhonen,Turun yliopiston Suomen historian professori kirjoitti 17.2.2017 Turun Sanomien pääkirjoitussivulla kolumnin Suomen ruotsalainen historia.

Tässä otteita: Suomen ruotsalainen historia näkyy myös vakiintuneissa liputuspäivissämme. Yksi niistä on Ruotsin kuninkaan Kustaa II Adolfin kuolinpäivä 6. marraskuuta. Kustaa II Adolf oli autonomisessa Suomessa suosittu ja hyvämaineinen hahmo. Suositun kuninkaan 250-vuotista kuolinpäivää juhlittiin suurin menoin vuonna 1882 Saksan Lytzenissä. Juhlaan osallistunut suomalainen valtuuskunta ojensi tunnuslipun, jonka teksti korosti Suomen kunniakasta kumppanuutta sankarikuninkaan toimissa. ........Miksi Kustaa II Adolf ja Ruotsin aika olivat niin kovassa kurssissa 1800-luvun lopun Suomessa? Kustaa II Adolf oli protestanttista uskonvapautta puolustanut sankarikuningas, joka oli hallitsijantoimissaan ollut lain ja oikeuden puolustaja. Hänen aikanaan luotiin perusta Suomen modernille siviilihallinnolle ja oikeuslaitokselle.

Johannes Salminen, ahvenanmaalainen esseisti ja kirjailija sanoi aikoinaan. " Ruotsalaisuuden päivä ei ole kunniakas päivä. Kustaa II Adolf oli pyöveli, joka autioitti Suomen ja puoli Eurooppaa. Suomen uhrit 30-vuotisessa sodassa nousivat kokonaisuudessaan 50-60 000 mieheen. Se oli vajaan 500 000 ihmisen kansakunnalta suunnaton ponnistus".

Nils Erik Villstrand Pohjoismaiden historian professori, Åbo akademi, tv1:ssa: Jos päästäisiin näistä piintyneistä käsityksistä, ruotsinvastaisista äänistä, niin löytyisi toisenlainen historia kuin uskoisimme. Siinä ei ole kyse Ruotsista joka valloittaa Suomen tai puuttuu kaikkeen suomalaiseen, ja harrastaa jotain järjestelmällistä ruotsalaistamista. Jos koululaiset saisivat selvemmin tällaisen käsityksen … joka vaikuttaa koko yhteiskuntaan ....saisimme suuremman ymmärryksen sille että Suomi on ruotsalainen....edelleen. Ruotsi oli kohtuullinen ja järkevästi toimiva vuoteen 1809.

Markku Kuisma, pohjoismaiden historian professori , Helsingin yliopisto, tv-sarjassa Suomi on ruotsalainen, kuittasi 300 vuoden lähes yhtäjaksoiset sodat yhdellä lauseella: "Olihan siinä sotaisiakin piirteitä mukana, mutta yllättävän vähän."

Tukholman tervakomppanian satumaiset voitot hän selitti: On kohtalokas väärinkäsitys, että Ruotsi on riistänyt Suomen tervarahat. Tietysti tervakomppania otti voittoja niin kuin ottivat ne rannikkokaupunkien suomalaiset tervaporvarit....idea oli keskittää tervan vienti yksiin käsiin.....torjua Amsterdamin ja Hollannin, vielä suurempien ja mahtavimpien käsiin ....tervamonopolien tavoite oli pitää tuotot ikään kuin kotimaassa.....

Jos iso osa siitä väestöstä, joka kävi kauppaa, joka kouluttautui, joka johti hallintoa ja jotka olivat ruotsinkielisiä .... ....ei siinä mitään vääryyttä eikä omituisuutta ollut....näin vaan on ...jos ei tuota ruotsalaisuutta olisi ollut, niin olisi toinen vaihtoehto sitten ollut venäjänkielistä.

Ei Suomea ryöstetty eikä kiskottu miehiä sotiin enempää kuin emämaassa.....eikä missään tapauksessa siirtomaa.....ei Suomea riistetty. Se, että aatelit sortivat kansaa....johtopäätös on aivan väärä ....aateliset, ne vain sattuivat olemaan ruotsinkielisiä.....

On onnistuttu luomaan paljon turhaa katkeruutta ja epäluuloa. Me ollaan hirvittävissä määrin ruotsalaisia, eikä siinä ole mitään pahaa. Itse asiassa mehän olemme ruotsalaisia vaikka puhumme suomea

Voihan se olla ettei sisällissotaa koskaan olisi syttynytkään jos olisimme pysyneet osana Ruotsin valtakuntaa


YLE esitti vuonna 2014 tv-sarjan Suomi on ruotsalainen. Tuon 10-osaisen sarjan ovat kustantaneet svenska kulturfonden, Åbo Akademi, Suomalais-ruotsalainen kulttuurisäätiö sekä kirkon mediasäätiö. 60 % kustannuksista maksoivat ruotsinkieliset säätiöt, 40% yle-veron maksaja.

Yli koko sarjan punaisena lankana kulki: kaiken hyvän me olemme Ruotsilta saaneet, ilman Ruotsia emme olisi yhtään mitään. Kaikki, mitä Ruotsi teki, oli käännetty muotoon: Suomen ja suomalaisten hyväksi. Suomi oli täysin tasaveroinen emämaan kanssa.....

Viimeisessä osassa sanottiin, että meillä Ruotsin ajan historia ei kuulu lukion pakollisiin kursseihin ja on vain vapaaehtoisena kurssina.
Sarjan juontaja Juhani Seppänen jopa kysyi: Pitäisikö ruotsin ajan historia kuulua pakollisena lukiossa? Miten tärkeää historiamme opetus on? Pitäisikö menneiden antaa olla menneitä ja unohtaa koko Ruotsin ajan historia, niin kuin jotkut ovat esittäneet?

Sarja esitettiin Ylen eri kanavilla 4,5 vuoden aikana 9 kertaa, kun seuraavan päivän pikauusinnat huomioidaan. On edelleen katsottavissa: googleta Suomi on ruotsalainen.

Sen sijaan Yle kieltäytyy tiukasti esittämästä uusintana 1990-luvun alussa esitettyä sarjaa Historiaa niin, että hitaampaa heikottaa. Lieneekö liian totuudenmukainen? Jopa silloinen Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen vastasi tiukasti, että yle ei tule uusimaan tuota sarjaa. Myöskään nykyinen Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-anttila ei suostu uusintaan. Syytä ei ole kerrottu.

Jo se, että meidän koululaitoksemme jättää oman maansa ja kansansa historian opetuksen vapaaehtoisuuden varaan, ja tämän kaltaisten propagandasarjojen varaan, on anteeksiantamatonta.

On jotenkin pelottavaa, että meillä yliopistossa opetetaan oma historiamme näin asenteellisesti. Mielestäni on jopa rikollista suoltaa tällaista valhetta tuleville historian opettajille ja tutkijoille.





Tyhjennä