logo (8K)

Yksikielisen Suomen puolesta
Yksikielisyyden kautta elävään monikielisyyteen

Toiminnan tavoite: muuttaa kielilainsäädäntöä perustuslaista lähtien niin,että
suomen kielestä tulee maamme ainoa virallinen kieli; ruotsin kieli saa vähemmistökielen
aseman saamen kielten, karjalan kielen, romanikielen ja viittomakielen tavoin.

KIRJOITUKSIA ERI VAIKUTTAJILLE


Yhdistykselle lähetettyä postia

Arvoisa Yksikielisen Suomen puolesta -yhdistys (10.11.2020)

Kansanedustajille lähetetyt viestit

Arvoisat kansanedustajat (26.9.2021)

Eduskunnan 100-vuotta (6.1.2021)

Suomen kaksikielisyydestä löydettävissä tuntuvia säästökohteita (30.5.2020)

Suomen kielilainsäädäntö tulee uudistaa kokonaisuudessaan (12.4.2020)

Lehdistölle lähetetyt viestit

Kaikki kansalaiset suomen kielen asialle! (27.4.2021)

YKSIKIELISYYSMANIFESTI (27.4.2021)

Är Finland egentligen med i Nordens språkgemenskap? (19.4.2021)

Onko pohjoismaista kieliyhteyttä olemassa? (12.4.2021)

Synpunkter på Finlands skolpolitik (9.2.2021)

Näkemyksiä Suomen koulutuspolitiikasta. (26.1.2021)

Kyseenalaistamisen kyseenalaisuus. (13.1.2021)

Öppet brev till SFP partisekreteraren Fredrik Guseff (10.11.2020)

Suomen kieli tulee perustuslain muutoksella määrätä maamme ainoaksi viralliseksi kieleksi (9.11.2020)

Finskan måste bli landets enda officiella språk (4.11.2020)

Yksikielisyyden kautta elävään monikielisyyteen (15.6.2020)

MISSÄ VIIPYY KANSALAISKESKUSTELU KANSALLISKIELISTÄMME? (5.6.2020)

SFP borde ta initiativ till att genast avskaffa den obligatoriska skolsvenskan (21.11.2019)

Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeusministerille lähetetyt viestit

KANTELU AIHEESTA: SUOMENRUOTSALAISEN KIELIVÄHEMMISTÖN ETUOIKEUDET / PERUS- JA IHMISOIKEUDET LOUKKAAVAT SUOMENKIELISEN ENEMMISTÖN VASTAAVIA OIKEUKSIA (22.3.2020)

Opiskelija- ja nuorisojärjestöille lähetetyt viestit

Ruotsi tulossa taas pakolliseksi ylioppilaskirjoituksin (22.5.2020)

Muita yhdistyksen kirjoituksia

Avoin kirje valtioneuvostolle | Öppet brev till statsrådet (12.10.2021)

Kielipolitiikka on kansalaisten vastuulla! (21.9.2021)

MIKSI SUOMENRUOTSALAISET PUHUVAT KAUNIIMPAA SUOMEA KUIN SUOMENSUOMALAISET? (22.10.2020)

Miten Suomesta tehtiin ruotsalainen? (10.7.2020)

Ruotsin kieli pakolliseksi aineeksi peruskouluun vuonna 1968 (1.9.2017)

ONKO OPPIVELVOLLISUUSIÄN NOSTAMINEN KAHDEN SUUREN VIRHEEN KORJAUSYRITYS?

Leo Havukaisen kirjoituksia

Elävän kaksikielisyyden rikkaus ja todellisuus(24.10.2008)

Kaksikielisyyden kalliit kustannukset(18.9.2015)

Näin ruotsinkieliset palvelut voidaan turvata(10.11.2014)

Ruotsinkielisten etuisuuksien läpipääsemätön ryteikkö(21.10.2009)

Suomen virheellinen koulutuspolitiikka(31.1.2009)

Ylen tiedonvälitys on epätasa arvoista ja asenteellista

Yliopistojen rahoituksessa rakenteellinen vääristymä(6.6.2011)

web-sivut


Ota yhteyttä!

Anna palautetta. Mielipiteesi on meille tärkeä. Onko sinulla kenties ideoita toimintamme
kehittämiseen? Kerro ne meille kirjoittamalla alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

spostiosoite (3K)

Yhdistyksen säännöt:

Yhdistyksen nimi: Yksikielisen Suomen puolesta

- Hallitus: 3 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä
- Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä
- Yhdistyksen kotipaikka: Turku
- Yhdistys on rekisteröimätön yhdistys
- Jäsenmaksua ei peritä
- Ei aktiivista jäsenhankintaa
- Uuden jäsenen liittyminen vain vanhan jäsenen suosituksesta. Kaikkien yhdistyksen vanhojen jäsenten hyväksyttävä

PERUSTAMISKIRJA

Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Yksikielisen Suomen puolesta-nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet
sille liitteenä olevat säännöt.
Turussa, 5.4.2020

Paul Betcke, Hämeenlinna
Leo Havukainen Mikkeli
Marjatta Astren, Hämeenlinna
Jari Helispuro, Kaarina
Olavi Salokangas, Hämeenlinna
Tuula Laitala, Turku

Toiminnan tavoite:

- muuttaa kielilainsäädäntöä perustuslaista lähtien niin, että suomen kielestä tulee maamme ainoa virallinen kieli; ruotsin kieli saa vähemmistökielen aseman saamen kielten, karjalan kielen, romanikielen ja viittomakielen tavoin.

- strategia: aktiivinen yhteydenotto opiskelija-, opettaja-, nuoriso- ja muihin kansalaisjärjestöihin joukkovoiman keräämiseksi tavoitteemme taakse ja aktiivinen vaikuttaminen valtakunnan ja kuntatason päättäjiin, niin poliitikkoihin kuin opetusalan virkamiehiinkin.

- toiminta: kansalaistiedottamisen jatkaminen kirjoituksilla valtakunnallisissa ja alueellisissa lehdissä, yhteydenotot tv- ja radio-ohjelmiin pääsemiseksi, osallistuminen tarkoitukseen soveltuviin keskustelutilaisuuksiin kansalaisten valmistamiseksi.

Tyhjennä