logo (8K)

Yksikielisen Suomen puolesta
Yksikielisyyden kautta elävään monikielisyyteen

Toiminnan tavoite: muuttaa kielilainsäädäntöä perustuslaista lähtien niin,että
suomen kielestä tulee maamme ainoa virallinen kieli; ruotsin kieli saa vähemmistökielen
aseman saamen kielten, karjalan kielen, romanikielen ja viittomakielen tavoin.

KIRJOITUKSIA ERI VAIKUTTAJILLE


Yhdistykselle lähetettyä postia

Arvoisa Yksikielisen Suomen puolesta -yhdistys (10.11.2020)

Kansanedustajille lähetetyt viestit

Arvoisat kansanedustajat (26.9.2021)

Eduskunnan 100-vuotta (6.1.2021)

Suomen kaksikielisyydestä löydettävissä tuntuvia säästökohteita (30.5.2020)

Suomen kielilainsäädäntö tulee uudistaa kokonaisuudessaan (12.4.2020)

Lehdistölle lähetetyt viestit

Kaikki kansalaiset suomen kielen asialle! (27.4.2021)

YKSIKIELISYYSMANIFESTI (27.4.2021)

Är Finland egentligen med i Nordens språkgemenskap? (19.4.2021)

Onko pohjoismaista kieliyhteyttä olemassa? (12.4.2021)

Synpunkter på Finlands skolpolitik (9.2.2021)

Näkemyksiä Suomen koulutuspolitiikasta. (26.1.2021)

Kyseenalaistamisen kyseenalaisuus. (13.1.2021)

Öppet brev till SFP partisekreteraren Fredrik Guseff (10.11.2020)

Suomen kieli tulee perustuslain muutoksella määrätä maamme ainoaksi viralliseksi kieleksi (9.11.2020)

Finskan måste bli landets enda officiella språk (4.11.2020)

Yksikielisyyden kautta elävään monikielisyyteen (15.6.2020)

MISSÄ VIIPYY KANSALAISKESKUSTELU KANSALLISKIELISTÄMME? (5.6.2020)

SFP borde ta initiativ till att genast avskaffa den obligatoriska skolsvenskan (21.11.2019)

Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeusministerille lähetetyt viestit

KANTELU AIHEESTA: SUOMENRUOTSALAISEN KIELIVÄHEMMISTÖN ETUOIKEUDET / PERUS- JA IHMISOIKEUDET LOUKKAAVAT SUOMENKIELISEN ENEMMISTÖN VASTAAVIA OIKEUKSIA (22.3.2020)

Opiskelija- ja nuorisojärjestöille lähetetyt viestit

Ruotsi tulossa taas pakolliseksi ylioppilaskirjoituksin (22.5.2020)

Muita yhdistyksen kirjoituksia

Avoin kirje valtioneuvostolle | Öppet brev till statsrådet (12.10.2021)

Kielipolitiikka on kansalaisten vastuulla! (21.9.2021)

MIKSI SUOMENRUOTSALAISET PUHUVAT KAUNIIMPAA SUOMEA KUIN SUOMENSUOMALAISET? (22.10.2020)

Miten Suomesta tehtiin ruotsalainen? (10.7.2020)

Ruotsin kieli pakolliseksi aineeksi peruskouluun vuonna 1968 (1.9.2017)

ONKO OPPIVELVOLLISUUSIÄN NOSTAMINEN KAHDEN SUUREN VIRHEEN KORJAUSYRITYS?

Leo Havukaisen kirjoituksia

Elävän kaksikielisyyden rikkaus ja todellisuus(24.10.2008)

Kaksikielisyyden kalliit kustannukset(18.9.2015)

Näin ruotsinkieliset palvelut voidaan turvata(10.11.2014)

Ruotsinkielisten etuisuuksien läpipääsemätön ryteikkö(21.10.2009)

Suomen virheellinen koulutuspolitiikka(31.1.2009)

Ylen tiedonvälitys on epätasa arvoista ja asenteellista

Yliopistojen rahoituksessa rakenteellinen vääristymä(6.6.2011)

web-sivut


Ota yhteyttä!

Anna palautetta. Mielipiteesi on meille tärkeä. Onko sinulla kenties ideoita toimintamme
kehittämiseen? Kerro ne meille kirjoittamalla alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

spostiosoite (3K)

YKSIKIELISYYSMANIFESTI

27.4.2021

OSA 1. KAKSIKIELISESSÄ SUOMESSA

Suomen virallinen kaksikielisyys, jota kaukonäköinen ja viisas K.J.Ståhlberg perustuslakia kirjoittaessaan yritti turhaan torjua, on koko itsenäisyytemme ajan ollut yhteiskunnassamme pahin este kansalaisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiselle. Syyttävä sormi löytää helposti oikean kohteen, puolueeksi rekisteröityneen suomenruotsalaisten edunvalvontaryhmä RKP:n. Miten sen vaikutusvalta yhä on selitettävissä maassa, jossa ruotsia äidinkielenään puhuu alle viisi prosenttia kansasta?

Unohtakaamme kohteliaasti vitsi, jonka mukaan tämän ns. puolueen menettelytavat löytyvät sen lyhenteen alkukirjaimista: R = rasismi; K = korruptio; P = plutokratia. Tarkastelkaamme suomenruotsalaisuutta maamme historiassa.

Suomenruotsalainen kielivähemmistö loi johtavan asemansa täällä vuosisatoja vaikuttaneen Ruotsin siirtomaavallan aikana. Monin eri tavoin alistetun ja riistetyn suomenkielisen rahvaan osaksi jäi suojata ihmiskilpenä emämaata ja kaatua sen puolesta varsinkin maan pyrkiessä ja päästessä suurvallaksi. Taloudellisesti tuottoisaa ruotsia puhuvalle yläluokallemme oli julma käytäntö, jolla kolme vuotta veronmaksukyvyttömänä ollut talonpoikaistila "autioksi" julistettuna siirtyi kruunun omistukseen edelleen lahjoitettavaksi. Siten syntyivät suomenruotsalaiset suurtilat erityisesti 1600-luvulla, ne jotka yhä muodostavat perustan ruotsinkieliselle vauraudelle, sille joka on eduskunnassa harjoitetun plutokratian ja korruption edellytys.

Autonomian aikana ja itsenäistymisen jälkeen ruotsinkielinen yläluokka jatkoi menestyksekkäästi taistelua etuoikeuksiensa säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. Erityisen merkittävä oli puoli vuosisataa sitten toteutettu suomalaisuudelle tuhoisa mutta ruotsinkielisille ilmeisesti voittoisa Operaatio Pakkoruotsi. Ensin se ujutettiin peruskouluun ja sitten kaikille kouluasteille alakoulusta ammattikouluihin, lukioihin ja korkeakouluihin. Tavoitteena ei ollut, niin kuin seliteltiin, pohjoismaisen yhteistyön edistäminen. Pyrkimyksenä oli auttaa suomenruotsalaista nuorisoa säilyttämään kulttuurinen etulyöntiasemansa suomenkielisiin verrattuna. Temppu onnistui, ja nykyään ruotsinkielisistä korkeakouluihin pyrkijöistä 50% saa opiskelupaikan ja suomenkielisistä 30%.

Koko yhteiskuntaa ajatellen temppu ei ollut onnistunut. Se on muun muassa tuhonnut suomen kielen ja vieraiden kielten, paitsi englannin, osaamisen, heikentänyt kansainvälistä kilpailukykyämme, ajanut joka vuosi suuren joukon (viime vuosina noin 16% ikäluokasta) peruskoulun lopettaneista pois toisen asteen koulutuksesta sekä valitettavan usein myös työelämästä, suoraan KELA:n asiakkaiksi. Tällaisia syrjäytymiskehitykseen ajautuneita, joille ei ole kelvannut sen enempää opiskelu kuin työ, meillä on jo nyt yli sadantuhannen nuorehkon miehen armeija. Onneksi olkoon, RKP! Yrittäkää sulkea silmänne näiltä epäkohdilta ja nauttikaa koko rahan edestä oman nuorisonne hyvinvoinnista!

Vuonna 2015 eduskunta sai eteensä kansalaisaloitteen pakkoruotsista (haittaruotsista) luopumisesta. 74% kansasta oli juuri tehdyn laajan mielipidetiedustelun mukaan kannattanut aloitetta ja eduskunnan enemmistönkin tiedettiin olevan sen puolella. Mitä tapahtui? Yllättäen aloitetta ei hyväksytty. Takinkääntäjiä, jotka tiedetään nimeltä, löytyi kaikista vanhoista puolueista paitsi kristillisdemokraateista, jotka jo ennen äänestystä olivat ilmoittaneet kannattavansa pakkoruotsia. - Turhaan Suomea pidetään korruptoitumattomana maana. Turhaan ei myöskään vitsailla, että Italiassa on mafia, Suomessa RKP. Ja voimassa omertan, vaikenemisen, laki! Sen huomaa jokainen mielipidekirjoittaja, joka on yrittänyt tarjota sopimattomia mielipiteitä medioihin Suomen kielipolitiikasta. Nuori yhdistys Yksikielisen Suomen puolesta, johon allekirjoittanutkin kuuluu, testasi taannoin tilanteen ja totesi omertan lain voiman.

OSA 2. YKSIKIELISEKSI SUOMEKSI

Virallisesti Suomi on siis kaksikielinen maa. Miksi ei virallisesti yksikielinen? Manner-Suomen asukkaista vain 4.7% ilmoittaa äidinkielekseen ruotsin. Suomenruotsalaisille äskettäin tehdyn kyselyn tulos oli, että 90% vastaajista ilmoitti puhuvansa suomea melkein tai täysin yhtä hyvin kuin ruotsia. Tosiasioiden tunnustamisen sanotaan olevan viisautta. Tosiasiallisesti Suomi on nykyisin maa, jossa puhutaan satoja (?) kieliä, mutta Suomen oma kieli on suomi. Ja suomea jokaisen täällä asuvan tulee osata ja suomea meidän tulisi rakastaa ja vaalia. Jos me suomalaiset emme sitä tee, kuka muu sen tekisi.

Historiallinen viitekehyksemme ovat Itämeren suomalaisten (mukaanlukien kielisukulaisemme saamelaiset) kansojen puhumat ns. IMS-kielet, ei Ruotsi maana tai ruotsin kieli. Toisin kuin meitä ikiajat on indoktrinoitu eli aivopesty, emme ole saaneet kulttuuriamme Ruotsista. Länsimaisen kulttuurin välitti meille ensin katolinen kirkko, jonka kulttuurivandaali Kustaa Vaasa brutaalisti tuhosi, ja reformaation jälkeen 1500-luvulta eteenpäin luterilainen kirkko. Ruotsilla ei koskaan ole ollut intressiä sivistää suomalaisia, ei edes silloin kun Turun akatemia perustettiin. Siitä tuli yliopisto ruotsinkielisille, ei suomenkielisille. Aiheellisesti onkin todettu, että ilman autonomian aikaa Venäjän suuriruhtinaskuntana suomen kieli olisi jäänyt kyökkikieleksi. 1800-luvulla suomen kieli ja suomalainen kulttuurielämä puhkesivat kukkaan vaikka silloinkin ruotsinkielisen yläluokan svekomaanit heittelivät kapuloita rattaisiin minkä kehtasivat.

Uskomattoman tehokkaasti meille on opetettu väärin sekä Ruotsin että Suomen historiaa. Ensimmäinen esimerkki: Suomenniemellä tehtiin suomalais-ugrilaista kampakeramiikkaa jo kuudennella esikristillisellä vuosituhannella, silloin kun ruotsalaiset vielä elelivät esikeraamista kivikauttaan, kolmisen tuhatta vuotta suomalaisia perässä. Siitä huolimatta meidän on aina väitetty olevan ruotsalaisia sivistymättömämpiä.

Toinen esimerkki: Perusteettomasti on kolmesta skandinaavisesta naapuristamme juuri Ruotsista annettu hohdokkain kuva. Tanska ja Norja on sivuutettu, vaikka jokainen vähänkin historiaa tunteva tietää ruotsalaisten olleen jälkeenjäänyttä rupusakkia sekä tanskalaisiin että norjalaisiin verrattuna. Kulttuurin kehitys alkoi ns. Ruotsissa vasta pronssikaudella, vuosituhansia Tanskan jälkeen, ja viikinkiajalla ruotsalaiset eivät yltäneet lähellekään norjalaisten tai tanskalaisten viikinkien saavutuksia. Vasta Ruotsin noustua - suomalaisten avulla! - suurvallaksi se otti vähän kiinni vanhaa vihollistaan Tanskaa.

Vielä kolmas esimerkki: Tämä esimerkki liittyy ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen rasismiin, joilla molemmilla on lähiyhteys kansallissosialistiseen oppiin arjalaisesta rodusta ja herrakansasta. Vähät siitä mitä "arjalainen" oikeasti tarkoittaa (s.o. synonyymiä sanalle indoeurooppalainen), myös oma herrakansamme tulkitsi sen tarkoittavan pohjoisgermaanista rotua ja kieltä, joka on monin verroin jalompi kuin esimerkiksi suomalainen, karjalainen tai saamelainen rotu ja kieli, jotka kuuluivat mongoleille. RKP:n aatteellisia isiä 1900-luvun alussa oli ruotsalaisesta rodusta ja kielestä hurmaantunut suomalainen kielitieteilijä A.O. Freudenthal. Hänen rasistiset oppinsa omaksui kiinteistökeinottelulla ökyrikkaaksi tullut Amos Anderson. Tämän suurlahjoittajan omistamalta maatilalta Kemiön Söderlångvikista ovat lähtöisin omenat, joita nykyään voi ostaa taidemuseo Amos Rexissä. Omenatarhan mainio Amoksemme keksi perustaa, kun halusi torjua karjalaisten mongolievakkojen tulon naapureikseen jatkosodan jälkeen.

JOHTOPÄÄTÖS

Eikö jo nyt, vihdoin ja viimein ole aika heittää romukoppaan meihin indoktrinoidut asenteet meidän huonommuudestamme ruotsalaisiin verrattuna ja kiitollisuudenvelastamme Ruotsille, ruotsalaisille ja siinä sivussa myös suomenruotsalaisille? Ja eikö jo nyt, vihdoin ja viimein ole aika muuttaa Suomi virallisestikin yksikieliseksi? Nyt juuri, tässä taloudellisessa kurimuksessa, jossa valtio aikoo ottaa uutta velkaa 30 tuhatta miljoonaa eli 30 miljardia euroa tulevien sukupolvien maksettavaksi, yksikielisyys pienentäisi olennaisesti velan tarvetta. Se olisi toivon tähti muutoin synkkääkin synkemmällä taivaalla. Ennen kaikkea se olisi oikeus ja kohtuus ja samalla anteeksipyyntö siirtomaa-Ruotsin puolesta kärsineille ja kaatuneille esivanhemmillemme.

Marjatta Astrén, TM FM
lukion lehtori em

Tyhjennä