logo (8K)

Yksikielisen Suomen puolesta
Yksikielisyyden kautta elävään monikielisyyteen

Toiminnan tavoite: muuttaa kielilainsäädäntöä perustuslaista lähtien niin,että
suomen kielestä tulee maamme ainoa virallinen kieli; ruotsin kieli saa vähemmistökielen
aseman saamen kielten, karjalan kielen, romanikielen ja viittomakielen tavoin.

KIRJOITUKSIA ERI VAIKUTTAJILLE


Yhdistykselle lähetettyä postia

Arvoisa Yksikielisen Suomen puolesta -yhdistys (10.11.2020)

Kansanedustajille lähetetyt viestit

Arvoisat kansanedustajat (26.9.2021)

Eduskunnan 100-vuotta (6.1.2021)

Suomen kaksikielisyydestä löydettävissä tuntuvia säästökohteita (30.5.2020)

Suomen kielilainsäädäntö tulee uudistaa kokonaisuudessaan (12.4.2020)

Lehdistölle lähetetyt viestit

Kaikki kansalaiset suomen kielen asialle! (27.4.2021)

YKSIKIELISYYSMANIFESTI (27.4.2021)

Är Finland egentligen med i Nordens språkgemenskap? (19.4.2021)

Onko pohjoismaista kieliyhteyttä olemassa? (12.4.2021)

Synpunkter på Finlands skolpolitik (9.2.2021)

Näkemyksiä Suomen koulutuspolitiikasta. (26.1.2021)

Kyseenalaistamisen kyseenalaisuus. (13.1.2021)

Öppet brev till SFP partisekreteraren Fredrik Guseff (10.11.2020)

Suomen kieli tulee perustuslain muutoksella määrätä maamme ainoaksi viralliseksi kieleksi (9.11.2020)

Finskan måste bli landets enda officiella språk (4.11.2020)

Yksikielisyyden kautta elävään monikielisyyteen (15.6.2020)

MISSÄ VIIPYY KANSALAISKESKUSTELU KANSALLISKIELISTÄMME? (5.6.2020)

SFP borde ta initiativ till att genast avskaffa den obligatoriska skolsvenskan (21.11.2019)

Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeusministerille lähetetyt viestit

KANTELU AIHEESTA: SUOMENRUOTSALAISEN KIELIVÄHEMMISTÖN ETUOIKEUDET / PERUS- JA IHMISOIKEUDET LOUKKAAVAT SUOMENKIELISEN ENEMMISTÖN VASTAAVIA OIKEUKSIA (22.3.2020)

Opiskelija- ja nuorisojärjestöille lähetetyt viestit

Ruotsi tulossa taas pakolliseksi ylioppilaskirjoituksin (22.5.2020)

Muita yhdistyksen kirjoituksia

Avoin kirje valtioneuvostolle | Öppet brev till statsrådet (12.10.2021)

Kielipolitiikka on kansalaisten vastuulla! (21.9.2021)

MIKSI SUOMENRUOTSALAISET PUHUVAT KAUNIIMPAA SUOMEA KUIN SUOMENSUOMALAISET? (22.10.2020)

Miten Suomesta tehtiin ruotsalainen? (10.7.2020)

Ruotsin kieli pakolliseksi aineeksi peruskouluun vuonna 1968 (1.9.2017)

ONKO OPPIVELVOLLISUUSIÄN NOSTAMINEN KAHDEN SUUREN VIRHEEN KORJAUSYRITYS?

Leo Havukaisen kirjoituksia

Elävän kaksikielisyyden rikkaus ja todellisuus(24.10.2008)

Kaksikielisyyden kalliit kustannukset(18.9.2015)

Näin ruotsinkieliset palvelut voidaan turvata(10.11.2014)

Ruotsinkielisten etuisuuksien läpipääsemätön ryteikkö(21.10.2009)

Suomen virheellinen koulutuspolitiikka(31.1.2009)

Ylen tiedonvälitys on epätasa arvoista ja asenteellista

Yliopistojen rahoituksessa rakenteellinen vääristymä(6.6.2011)

web-sivut


Ota yhteyttä!

Anna palautetta. Mielipiteesi on meille tärkeä. Onko sinulla kenties ideoita toimintamme
kehittämiseen? Kerro ne meille kirjoittamalla alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

spostiosoite (3K)

SFP borde ta initiativ till att genast avskaffa den obligatoriska skolsvenskan

Hufvudstadsbladet 21.11.2019

hbl1 (143K)

BILD: WILFRED HILDONEN

INSÄNDARE
21.11.2019 10:45

SFP borde ta initiativ till att genast avskaffa den obligatoriska skolsvenskan

Den nuvarande situationen med obligatorisk svenska och finska är ett klart exempel av statsfascism. Detta kan jämföras med Sydafrikas tidigare apartheidpolitik.

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson betonar i ett brev till partimedlemmarna på svenska dagen hur viktigt det är för den svenska minoriteten att vara stolt över sitt modersmål och sin kultur och uppmanar alla att tala svenska.

Detsamma stämmer säkert också för alla finskspråkiga finländare att vara stolta över finska språket och finsk kultur i vårt nu för tiden mångspråkiga fosterland.

Angående kommunikationen mellan svensk- och finskspråkiga beror det väl på situationen vilket språk som fungerar bäst. Om alla deltagare är tvåspråkiga spelar språkvalet en mindre roll. Annorlunda är det i sådana fall där en del inte kan svenska eller finska tillräkligt bra för att kunna uttrycka sina tankar förståeligt. Då är finskan oftast rätt val därför att de flesta finlandssvenskarna är tvåspråkiga. Naturligtvis är det vänligt att "ge finskspråkiga vänner möjlighet" och även uppmuntra dem att tala svenska. Och samma stämmer också i motsatt riktning.

I nordiska sammanhang kan det då och då hända att man måste välja något annat språk än svenska för att kommunikationen skall lyckas. Oftast väljer man då engelskan. Det passar normalt för rikssvenskar, danskar och alla andra än finlandssvenska deltagare. För dem tycks svenska språket ofta vara det enda som passar. Detta låter verkligen märkvärdigt!

Henriksson har rätt i att det svenska språket skall vara tillgängligt för alla i Finland. Viktigast är att detta gäller på alla skolstadier från grundskolan till högskolenivån. Det är väl fallet i alla finskspråkiga skolor. Ännu mera rätt har hon då hon konstaterar att "valet bör ligga hos individen" när man väljer mellan olika språk. Men denna valfrihet skall inte begränsas till invandrare. Alla som går i skola i Finland måste ha rätt att välja själv vilka språk som hon eller han väljer att lära sig. Ingen annan skall bestämma det! Som vi alla vet är detta inte fallet utan finskspråkiga skolbarn och studerande har sedan 1970-talet varit tvungna att lära sig obligatorisk svenska

Och vi alla vet också att läroresultaten är mycket dåliga: majoriteten av de finskspråkiga även på universitetsnivån kan i verklighet inte alls kommunicera på svenska. Under cirka 50 år har minst 2,5 miljoner finskspråkiga varit utsatta för obligatorisk svenska - de flesta mot sin vilja. De dåliga inlärningsresultaten vittnar om att svenskan har varit en enorm felinvestering. Det värsta är att tvång är psykiskt våld mot barn och ungdomar från statsmaktens sida.

Jag föreslår att SFP själv tar initiativet i riksdagen och omedelbart tar itu med att avskaffa den obligatoriska svenskan från alla skolnivåer under denna mandatperiod. Samma gäller den obligatoriska finskan för finlandssvenskarna. Den nuvarande situationen med obligatorisk svenska och finska är ett klart exempel av statsfascism. Detta kan jämföras med Sydafrikas tidigare apartheidpolitik.

SFP har ända från början spelat en avgörande roll med att införa och upprätthålla denna illiberala politik med stöd av sina efterlöpare i de flesta andra partierna. Finansiellt stöd (läs: korruption) till talrika riksdagskandidater i olika partier har spelat en stor roll i detta.

Detta är det bästa sättet att bevisa att partiet verkligen är liberalt också i språk- och skolpolitik. Förverkligandet av valfri svenska och finska skulle också säkert vara bra för partiets strävan att växa genom att locka nya väljare vid kommande kommunal- och riksdagsval.

Paul Betcke, tidigare svensklärare, SFP-medlem, Tavastehus

Tyhjennä