logo (8K)

Yksikielisen Suomen puolesta
Yksikielisyyden kautta elävään monikielisyyteen

Toiminnan tavoite: muuttaa kielilainsäädäntöä perustuslaista lähtien niin,että
suomen kielestä tulee maamme ainoa virallinen kieli; ruotsin kieli saa vähemmistökielen
aseman saamen kielten, karjalan kielen, romanikielen ja viittomakielen tavoin.

KIRJOITUKSIA ERI VAIKUTTAJILLE


Yhdistykselle lähetettyä postia

Arvoisa Yksikielisen Suomen puolesta -yhdistys (10.11.2020)

Kansanedustajille lähetetyt viestit

Arvoisat kansanedustajat (26.9.2021)

Eduskunnan 100-vuotta (6.1.2021)

Suomen kaksikielisyydestä löydettävissä tuntuvia säästökohteita (30.5.2020)

Suomen kielilainsäädäntö tulee uudistaa kokonaisuudessaan (12.4.2020)

Lehdistölle lähetetyt viestit

Kaikki kansalaiset suomen kielen asialle! (27.4.2021)

YKSIKIELISYYSMANIFESTI (27.4.2021)

Är Finland egentligen med i Nordens språkgemenskap? (19.4.2021)

Onko pohjoismaista kieliyhteyttä olemassa? (12.4.2021)

Synpunkter på Finlands skolpolitik (9.2.2021)

Näkemyksiä Suomen koulutuspolitiikasta. (26.1.2021)

Kyseenalaistamisen kyseenalaisuus. (13.1.2021)

Öppet brev till SFP partisekreteraren Fredrik Guseff (10.11.2020)

Suomen kieli tulee perustuslain muutoksella määrätä maamme ainoaksi viralliseksi kieleksi (9.11.2020)

Finskan måste bli landets enda officiella språk (4.11.2020)

Yksikielisyyden kautta elävään monikielisyyteen (15.6.2020)

MISSÄ VIIPYY KANSALAISKESKUSTELU KANSALLISKIELISTÄMME? (5.6.2020)

SFP borde ta initiativ till att genast avskaffa den obligatoriska skolsvenskan (21.11.2019)

Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeusministerille lähetetyt viestit

KANTELU AIHEESTA: SUOMENRUOTSALAISEN KIELIVÄHEMMISTÖN ETUOIKEUDET / PERUS- JA IHMISOIKEUDET LOUKKAAVAT SUOMENKIELISEN ENEMMISTÖN VASTAAVIA OIKEUKSIA (22.3.2020)

Opiskelija- ja nuorisojärjestöille lähetetyt viestit

Ruotsi tulossa taas pakolliseksi ylioppilaskirjoituksin (22.5.2020)

Muita yhdistyksen kirjoituksia

Avoin kirje valtioneuvostolle | Öppet brev till statsrådet (12.10.2021)

Kielipolitiikka on kansalaisten vastuulla! (21.9.2021)

MIKSI SUOMENRUOTSALAISET PUHUVAT KAUNIIMPAA SUOMEA KUIN SUOMENSUOMALAISET? (22.10.2020)

Miten Suomesta tehtiin ruotsalainen? (10.7.2020)

Ruotsin kieli pakolliseksi aineeksi peruskouluun vuonna 1968 (1.9.2017)

ONKO OPPIVELVOLLISUUSIÄN NOSTAMINEN KAHDEN SUUREN VIRHEEN KORJAUSYRITYS?

Leo Havukaisen kirjoituksia

Elävän kaksikielisyyden rikkaus ja todellisuus(24.10.2008)

Kaksikielisyyden kalliit kustannukset(18.9.2015)

Näin ruotsinkieliset palvelut voidaan turvata(10.11.2014)

Ruotsinkielisten etuisuuksien läpipääsemätön ryteikkö(21.10.2009)

Suomen virheellinen koulutuspolitiikka(31.1.2009)

Ylen tiedonvälitys on epätasa arvoista ja asenteellista

Yliopistojen rahoituksessa rakenteellinen vääristymä(6.6.2011)

web-sivut


Ota yhteyttä!

Anna palautetta. Mielipiteesi on meille tärkeä. Onko sinulla kenties ideoita toimintamme
kehittämiseen? Kerro ne meille kirjoittamalla alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

spostiosoite (3K)

KANTELU AIHEESTA: SUOMENRUOTSALAISEN KIELIVÄHEMMISTÖN ETUOIKEUDET / PERUS- JA IHMISOIKEUDET LOUKKAAVAT SUOMENKIELISEN ENEMMISTÖN VASTAAVIA OIKEUKSIA

PÄIVÄYS: 23 Mar 2020

Marjatta Astren

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHELLE ja OIKEUSMINISTERILLE

SUOMENRUOTSALAISEN KIELIVÄHEMMISTÖN HARJOITTAMA KORRUPTIO JA ETUOIKEUDET MURENTAVAT YHTEISKUNNAN TASA-ARVOA SUOMESSA

Tässä maailman onnellisimmassa maassa asuu superonnellinen suomenruotsalainen kielivähemmistö, jonka asema on sekä saatu että ylläpidetty menetelmillä, joita normaalilla oikeustajulla varustettu ihminen ei pysty hyväksymään. Osa käytetyistä moraalittomista /laittomista teoista on jo niin kaukana menneisyydessä, että ne ovat inhimillisen lainkäytön ulottumattomissa. Esimerkkejä: suomalaisten alistaminen osana Ruotsin valtion laajentumis- ja siirtomaapolitiikkaa; kansalaistemme käyttö ihmiskilpinä emämaalle ja taistelukentillä suurvalta-Ruotsin sodissa; talonpoikien maatilojen lahjoittaminen ruotsalaiselle upseeristolle erityisesti 1600-luvulla (tällä toimenpiteellä luotiin se pääoma, johon nykyisten suomenruotsalaisten säätiöiden varallisuus perustuu) ja - mikä pahinta - yritys tuhota suomalainen kulttuuri ja tehdä suomen kielestä ns. kyökkikieli. Tutkijoiden käsitys on, että ilman autonomian aikaa yritys olisi onnistunut.

Suomen itsenäistyessä ruotsin kielestä tehtiin - vastoin esimerkiksi K.J. Ståhlbergin kantaa - maan toinen virallinen kieli. Ratkaisu oli ja on kaikkiin muihin Pohjoismaihin verrattuna erikoinen. Peruskoululakiin 1968 saatiin RKP:n suhmuroinnin ansiosta, ulkoparlamentaarisin keinoin, pakkoruotsi. (Janne Väistön väitöskirja, Åbo Akademi) Vaikka 74% kansasta vastusti pakkoruotsia, eduskunnan äänestyksessä 2014 pakkoruotsista luopumisesta tehty kansalaisaloite yllättäin hylättiin. Suomenruotsalainen korruptioraha oli tehnyt tehtävänsä. Ja rahaa oli. Esimerkiksi v. 2008 Svenska Kulturfonden antoi jaettavaksi noin 1.5 miljoonaa euroa v. 2003 perustetulle rahanjakojärjestölle Stiftelsen för tvåspråkiga Finland.

Kantelussa on liitteenä yhteenveto viime vuosina jaetusta korruptiorahasta ja sen saajista. Siitä näkyy, miten kaikki ns. vanhat puolueet/ niiden vaikutusvaltaisimmat edustajat ovat vastaanottaneet vaalitukirahoja. Niiden seurauksena RKP, joka oikeastaan ei ole puolue vaan suomenruotsalaisen ns. vanhan rahan etujärjestö, pystyy pitämään voimassa ja jatkuvasti parantamaan oman kieliryhmänsä etuisuuksia. RKP-lyhenteelle olen antanut tulkinnan RASISTINEN, KORRUPTOIVA, PLUTOKRAATTINEN, mikä valitettavasti ja todistettavasti pitää paikkansa. Jälleen muutamia esimerkkejä, ensin kieliapartheidista: kielivähemmistöllä (n. 4% kansasta) on erilliset peruskoulut ja erillinen toisen asteen koulutus, erilliset terveyskeskukset, erilliset vanhainkodit, erillinen radio- ja TV-ohjelmisto... Yliopistoissa ja korkeakouluissa ruotsinkieliset kiintiöt pitävät huolen siitä, että 50% ruotsinkielisestä ikäluokasta pääsee opiskelemaan, kun suomenkielisestä ikäluokasta vain 31% pääsee akateemiseen koulutukseen

Pakkoruotsi on tuhoisa kielivarannollemme, usein se on este jatko-opinnoille peruskoulun jälkeen, se on uskomattoman kallista veronmaksajille ja - kun sitä perustellaan kielivähemmistön tarpeilla - se on osoittautunut tarpeettomaksi! 50% suomenruotsalaisista ilmoittaa puhuvansa suomea yhtä hyvin ruotsia, 40% ilmoittaa puhuvansa suomea hyvin ja vain 10% huonosti. Itsekäs, etuoikeuksiinsa tottunut vähemmistömme ei kanna vastuuta eikä välitä pakkoruotsin haittavaikutuksista. Ja epätasa-arvo yhteiskunnassa säilyy.

″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″ ″

Nykyään laki määrää ilmoittamaan suuruudeltaan yli 1500 euron vaalituet. Suomenruotsalaisten säätiöiden ja yhdistysten jakamista avustuksista ovat nauttineet eduskunnan kaikki ns. vanhat puolueet. Sen seurauksena RKP, joka oikeastaan ei ole puolue vaan suomenruotsalaisen ns. vanhan rahan etujärjestö, pystyy pitämään voimassa ja jatkuvasti parantamaan kielivähemmistönsä privilegioita. Lyhenteelle RKP voi valitettavasti mutta perustellusti antaa tulkinnan RASISTINEN, KORRUPTOIVA, PLUTOKRAATTINEN. Ja toiminta on tehokasta; istuvassa hallituksessa on RKP:n leivissä kahden oman ministerin lisäksi kaksi demariministeriä, kaksi vihreää ja yksi vassari, kukin vähintään 3000 euron vaalituella.

Paljon on jo aikojen kuluessa saatu aikaan. Suomalaista apartheidia edustavat omakieliset päiväkodit, peruskoulut ja toisen asteen koulutus, erilliset terveyskeskukset, erilliset vanhainkodit, omakielinen radio- ja TV-ohjelmisto... Tämä kaikki ja paljon muuta manner-Suomessa, Ahvenanmaa on sitten oma lukunsa. Yliopistoissa ja korkeakouluissa ruotsinkieliset kiintiöt ja joskus myös helpotetut pääsyvaatimukset takaavat sen, että ruotsinkielisestä ikäluokasta 50% pääsee opiskelemaan, kun suomenkielisestä ikäluokasta akateemiseen koulutukseen pääsee 31%. Myös näin pyritään turvaamaan epätasa-arvoinen yhteiskunta.
=====

VASTAUS

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIA 1.4.2020 EOAK/2256/2020

Marjatta Astrén

Harjukatu 1 A

13210 HÄMEENLINNA

Viite: 24.3.2020 vireille tullut kirjoitus

Arvostelitte Suomen historian aikana muovautuneita järjestelmiä ja rakenteita, jotka ovat mielestänne luoneet ruotsinkielisille etuoikeuksia, joista he ovat hyötyneet perusteettomasti. Osoititte kirjoituksenne myös oikeusministerille.

Kirjoitustanne ei voida tutkia täällä kanteluna, koska siitä ei esimerkiksi ilmene, mitä viranomaista tai muuta julkista tehtävää hoitavaa tahoa arvostelette. Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävänä on Suomen perustuslain mukaan valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Oikeusasiamies ei voi valvoa esimerkiksi viittaamienne puolueiden tai säätiöiden toimintaa.

Kansalliskielten asema puolestaan on kansallisella tasolla turvattu perustuslaissa ja kielilaissa, minkä lisäksi kielellisiä oikeuksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon kansainvälisoikeudelliset velvoitteet. Lainsäädäntövalta Suomessa kuuluu eduskunnalle, jolla on poliittinen vastuu ratkaisuistaan. Eduskunnan oikeusasiamies ei hänelle kuuluvan laillisuusvalvonnan puitteissa voi puuttua eduskunnan lainsäädäntötoimintaan eikä sen taustalla olevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Lisätietoja oikeusasiamiehen toiminnasta ja toimivallasta sekä kantelun tekemisestä löydätte verkkosivuiltamme www.oikeusasiamies.fi.

Notaari Riina Tuominen

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

=================================================

Kantelukirjeen laatijan kommentteja vastaukseen ( eli Marjatta Astrenin vastaus):

Kantelussa ydinajatus on lahjonta, jota vaaleista toiseen harjoittavat suomenruotsalaiset säätiöt ja niiden edunvalvontaorganisaationa RKP, joka vaikkakin naamioituu puolueeksi, keskittyy yksinomaan varjelemaan suomenruotsalaisen kielivähemmistön privilegioita.

Tähän korruptionvastaiseen toimintaan eivät siis eduskunnan oikeusasiamiehen valtuudet ulotu? Kenen puoleen minun on käännyttävä, jotta lahjonta loppuisi ja samalla - mikä tärkeintä - lahjoman vastaanottaneiden kansanedustajien ja ministerien lainsäädäntötyölle tulisi sille kuuluvat sanktiot? Niin kuin kantelukirjeessä totesin, tälläkin hetkellä RKP:n leivissä on ainakin seitsemän ministeriä ja ties miten monta kymmentä kansanedustajaa.

Suomessa puhutaan paljon tasa-arvosta. Suurin tasa-arvo-ongelma maassamme on kielivähemmistömme harjoittama kielienemmistön sorto. Siihenkin löytyisi korjaus, jos korruptio eduskunnassa saataisiin loppumaan

Tyhjennä