logo (8K)

Yksikielisen Suomen puolesta
Yksikielisyyden kautta elävään monikielisyyteen

Toiminnan tavoite: muuttaa kielilainsäädäntöä perustuslaista lähtien niin,että
suomen kielestä tulee maamme ainoa virallinen kieli; ruotsin kieli saa vähemmistökielen
aseman saamen kielten, karjalan kielen, romanikielen ja viittomakielen tavoin.

KIRJOITUKSIA ERI VAIKUTTAJILLE


Yhdistykselle lähetettyä postia

Arvoisa Yksikielisen Suomen puolesta -yhdistys (10.11.2020)

Kansanedustajille lähetetyt viestit

Arvoisat kansanedustajat (26.9.2021)

Eduskunnan 100-vuotta (6.1.2021)

Suomen kaksikielisyydestä löydettävissä tuntuvia säästökohteita (30.5.2020)

Suomen kielilainsäädäntö tulee uudistaa kokonaisuudessaan (12.4.2020)

Lehdistölle lähetetyt viestit

Kaikki kansalaiset suomen kielen asialle! (27.4.2021)

YKSIKIELISYYSMANIFESTI (27.4.2021)

Är Finland egentligen med i Nordens språkgemenskap? (19.4.2021)

Onko pohjoismaista kieliyhteyttä olemassa? (12.4.2021)

Synpunkter på Finlands skolpolitik (9.2.2021)

Näkemyksiä Suomen koulutuspolitiikasta. (26.1.2021)

Kyseenalaistamisen kyseenalaisuus. (13.1.2021)

Öppet brev till SFP partisekreteraren Fredrik Guseff (10.11.2020)

Suomen kieli tulee perustuslain muutoksella määrätä maamme ainoaksi viralliseksi kieleksi (9.11.2020)

Finskan måste bli landets enda officiella språk (4.11.2020)

Yksikielisyyden kautta elävään monikielisyyteen (15.6.2020)

MISSÄ VIIPYY KANSALAISKESKUSTELU KANSALLISKIELISTÄMME? (5.6.2020)

SFP borde ta initiativ till att genast avskaffa den obligatoriska skolsvenskan (21.11.2019)

Eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeusministerille lähetetyt viestit

KANTELU AIHEESTA: SUOMENRUOTSALAISEN KIELIVÄHEMMISTÖN ETUOIKEUDET / PERUS- JA IHMISOIKEUDET LOUKKAAVAT SUOMENKIELISEN ENEMMISTÖN VASTAAVIA OIKEUKSIA (22.3.2020)

Opiskelija- ja nuorisojärjestöille lähetetyt viestit

Ruotsi tulossa taas pakolliseksi ylioppilaskirjoituksin (22.5.2020)

Muita yhdistyksen kirjoituksia

Avoin kirje valtioneuvostolle | Öppet brev till statsrådet (12.10.2021)

Kielipolitiikka on kansalaisten vastuulla! (21.9.2021)

MIKSI SUOMENRUOTSALAISET PUHUVAT KAUNIIMPAA SUOMEA KUIN SUOMENSUOMALAISET? (22.10.2020)

Miten Suomesta tehtiin ruotsalainen? (10.7.2020)

Ruotsin kieli pakolliseksi aineeksi peruskouluun vuonna 1968 (1.9.2017)

ONKO OPPIVELVOLLISUUSIÄN NOSTAMINEN KAHDEN SUUREN VIRHEEN KORJAUSYRITYS?

Leo Havukaisen kirjoituksia

Elävän kaksikielisyyden rikkaus ja todellisuus(24.10.2008)

Kaksikielisyyden kalliit kustannukset(18.9.2015)

Näin ruotsinkieliset palvelut voidaan turvata(10.11.2014)

Ruotsinkielisten etuisuuksien läpipääsemätön ryteikkö(21.10.2009)

Suomen virheellinen koulutuspolitiikka(31.1.2009)

Ylen tiedonvälitys on epätasa arvoista ja asenteellista

Yliopistojen rahoituksessa rakenteellinen vääristymä(6.6.2011)

web-sivut


Ota yhteyttä!

Anna palautetta. Mielipiteesi on meille tärkeä. Onko sinulla kenties ideoita toimintamme
kehittämiseen? Kerro ne meille kirjoittamalla alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

spostiosoite (3K)

Tiedote 15.6.2020
Julkaisuvapaa


Yksikielisyyden kautta elävään monikielisyyteen.

Yksikielisen Suomen puolesta on kieli- ja koulutuspoliittisesti aktiivisten kansalaisten perustama yhdistys, jonka kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen tavoitteena on Suomen kielipolitiikan ja kaiken kielilainsäädännön muuttaminen vastaamaan länsimaisen demokratian yleisiä periaatteita. Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle. Näin ollen kaiken lainsäädännön tulee perustua kansan enemmistön tahtoon. Maamme kielipolitiikassa tämä vaatimus odottaa edelleen toteutumistaan.

Suomen kielipolitiikka on koko itsenäisyytemme ajan palvellut yksinomaan ruotsinkielisen vähemmistön etua. Tämä toteutuu niin julkisen sektorin ruotsinkielisiä suosivissa virkanimityksissä kuin nykyisessä kielilainsäädännössä. Siinä on suomenkielisen enemmistön oikeuksia polkevia ja koko suomalaista identiteettiä loukkaavia piirteitä, esimerkkinä ruotsin kielen pakollisuus läpi koko koulujärjestelmän. Tämä kansalaisia alistava suuntaus uhkaa jopa voimistua, jos ruotsin ylioppilaskirjoitus palautetaan pakolliseksi, pakkoruotsi aikaistetaan ensimmäiseltä luokalta alkavaksi ja ruotsin kielikylvyt toteutetaan suomenkielisissä päiväkodeissa ja perusopetuksessa.

Perustuslakiimme painostuksella aikaansaatu lausuma, että Suomessa olisi kaksi kansalliskieltä, on historiallisesti virheellinen. Samoin siitä johdettu väittämä, että Suomi olisi kaksikielinen maa, on pelkkä propagandistinen hokema. Maamme hallintojärjestelmä kylläkin on kaksikielinen. Sen ylläpitäminen on valtiolle ja kunnille usean miljardin taloudellinen rasite vuositasolla.

Suomen kansalliskieliä ovat maamme ikiaikaiset, uralilaiseen kieliperheeseen kuuluvat kotimaiset kielet, suomi, saamen kielet ja karjalan kieli. Kansalliskielistrategian tulisikin keskittyä näiden kielten säilymiseen elävinä kansalliskielinä. Viittaus ruotsin kieleen "toisena kotimaisena" on jo ajatuksena absurdi. Ruotsin kieli on Suomessa vieras kieli ja suomalaisille valloittajan kieli.

Maamme pääkieli on 90-prosenttisesti suomen kieli. Ruotsin yli 600-vuotisen kolonialistisen vallan ajalta periytyvän suomenruotsin puhujia on Manner-Suomessa noin 4,7 prosenttia väestöstä, pääasiassa rannikkoseuduilla. 90 prosenttia ruotsinkielisiksi ilmoittautuneista on joko täysin tai lähes kaksikielisiä. Ahvenanmaa on puhtaasti ruotsinkielinen, suomea siellä ei edes suvaita.

Tätä taustaa vasten on selvää, että maamme kielilainsäädäntöä tulee muuttaa radikaalisti. Eduskunnan tulee säätää suomen kieli maamme ainoaksi viralliseksi kieleksi. Se vaatii muutoksen perustuslain 17. pykälään ja noin 300 kielisäädöksen perkaamisen. Kielilaeista ja asetuksista on poistettava kaikki maininnat ruotsinkielisyyden perusteella saatavista eduista tai helpotuksista.

Mitä ruotsin kielen asemaan Manner-Suomessa tulee, niin mallia voitaisiin ottaa esimerkiksi Ruotsin perustuslaista tai Ahvenanmaan kielilainsäädännöstä. Ruotsin malli takaisi ruotsille virallisen vähemmistökielen aseman. Ahvenanmaan malli tekisi ruotsin kielestä lainsuojattoman.

Yksikielisen Suomen puolesta

Hallitus: Paul Betcke, Leo Havukainen, Tuula Laitala, Marjatta Astrèn, Olavi Salokangas

Kotisivu: http://www.kielipolitiikka.net/ysp.php

Sähköposti: suomi.yksikieliseksi@gmail.com

Tyhjennä