Kielipolitiikka.net

Tervetuloa tekemään kanssamme
uutta kielipolitiikkaa ja
luomaan keskustelua!

web-sivutYleisön julkaisujaKielijoustokokeilun tyrmäys ihmetyttää

Vaatimukset peruskoulun vapauttamisesta pakkoruotsista kilpistyvät jatkuvasti Rkp:n ministerien, kokoomukselaisen opetusministeri Henna Virkkusen ja Opetushallituksen pääjohtaja Timo Lankisen järkkymättömään vastustukseen. Samat henkilöt säätiö- ja puoluetaustoineen estävät virkakelpoisuuteen kuuluvan toisen kotimaisen kielen vaatimuksen kumoamisen. Opetusministeriön tuntijakotyöryhmä menee esityksessään vielä pitemmälle kuin oli osattu pelätä ja esittää pakollisen ruotsin käänteen tekevää laajentamista, opetuksen aloittamista alakoulun 5. tai 6. kuudennella luokalla. Luokanopettajan virkaa hakevalta tultaisiin tämän toteuduttua vaatimaan osoitus pätevyydestä opettaa ruotsin kieltä ja opettajakoulutukseen aikovilta ruotsin arvosanaa ylioppilaskirjoituksissa. Huomattavasti suurempi osa abiturienteista kuin nyt valitsisi ruotsin kirjoittamisen kaiken varalta. Se on ilmiselvä yritys pysäyttää ylioppilaskirjoitusten ruotsin kirjoittajien määrän aleneminen. Mitä tulee seuraavaksi?
Eräiden kuntien anomus saada joustaa ruotsin pakollisuudesta on saanut kylmän vastaanoton. Ihmettelen sitä, sillä kokeilut ovat peruskoulukokeilu mukaan lukien olleet tärkeä neuvoa antava vaihe koulun ja opetuksen kehittämiselle. Pitkän opettajanurani ja lääninkouluttajatoimeni aikana en muista kouluviranomaisten aikaisemmin kieltäneen hyvin perustellun kokeilun toimeenpanoa. Tämäkin vahvistaa käsitystä, että nykyinen hallitus pyrkii vahvistamaan ruotsin erikoisasemaa ja torjuu kaikki sitä vaarantavat vaihtoehdot.

Seppo Satamo
lehtori, Valkeakoski


Anna vinkki meille hyvästä ja alaan liittyvästä mielipidekirjoituksesta!

Kirjoita meille osoitteeseen palaute(at)kielipolitiikka.net tai palaute-sivun kautta

Kielipoliittisista epäkohdista voit itsekin kirjoittaa lehdille.