Kielipolitiikka.net

Tervetuloa tekemään kanssamme
uutta kielipolitiikkaa ja
luomaan keskustelua!

web-sivutKielivapaus nyt -verkosto


Mikä on Kielivapaus nyt! -verkosto ?

Kielivapaus nyt! -verkosto on kielivapauden kannattajien löyhä verkosto, jonka tavoitteena on yhdistää kielivapauden puolesta taistelevia eri alojen ihmisiä ja yhdistyksiä, joilla on sama tavoite: vapaa kielivalinta koulujen ja oppilaitosten kieltenopiskelussa. Osa verkoston jäsenistä kannattaa käytännön syistä tapahtuvaa vapaata kielivalintaa kaksikielisessä Suomessa, osa ajaa ideologialähtöisesti virallisesti yksikielistä Suomea ja vapaata kielivalintaa, mutta erilaisista painotuksista huolimatta kaikkien yhteinen tavoite on: vapaus valita ne kielet, joita oppijat haluavat opiskella.

Jokainen verkoston jäsen voi lähettää kannanottojaan ajankohtaisiin teemoihin osoitteeseen kielivapaus(at)kielipolitiikka.net

Jos haluat otsikon näkyviin erikseen, tee se viestissäsi myös niin. Leipätekstistä erotettu nimi, nimimerkki ja paikkakunta tulevat allekirjoitukseksi tekstin loppuun. Päivämäärä lisätään automaattisesti.

Suomen kielipolitiikkaan tarvitaan perusteellinen rakenneuudistus

#21

Ruotsin kielen kohtuuttoman ylikorostettu asema on historian painolasti, malliesimerkki rakenteellisista jäykkyyksistä, joista maamme kärsii, mutta joille ei uskalleta tehdä mitään.
Hallitusmuodon alkuperäinen, kansalaisen oikeuksiin painottunut kielipykälä on perverssin perustuslaintulkinnan kautta muuttunut vuosien saatossa yksittäistä kansalaista velvoittavaksi pykäläksi..
Nykytulkinnan mukaan jokaikisen suomenkielisen on osattava ruotsia, "jotta ruotsinkieliset palvelut voidaan turvata". Jokaista ruotsinkielistä kohti on 19 suomenkielistä palvelijaa reservissä.
Ruotsin kieli jokaikisen suomalaisen vuosia kestävänä henkilökohtaisena taakkana on velvoittavuudeltaan huomattavasti kattavampi kuin esim. asevelvollisuus tai verovelvollisuus.
Kehäpäätelmä, jossa "pakkoruotsi turvaa kaksikielisyyden" ja "kaksikielisyys vaatii pakkoruotsia", on terveen järjen vastainen. Kaksikielisyyden rikkauteen" ei päästä ilman pakottamista!
Ainoa keino järjellisen kielikoulutuspolitiikan mahdollistamiseksi on rikkoa tämä noidankehä ja uudistaa koko kielipoliittinen ajattelu vastaamaan 2010-luvun olosuhteita.
Suomenruotsin status pitää säätää 5 %:n väestönosuutta vastaavalle tasolle! Sille tulee laatia alueellisen kielen oikeudet turvaava laki; saamen kielilakihan meillä on jo valmiina mallina.
Suomen kieli on säädettävä Suomen viralliseksi pääkieleksi, joka yhdistää kaikkia suomalaisia, niin 90 % suomenkielistä enemmistöä, yhä kasvavaa "vieraskielistä" väestönosaa , de facto vähemmistökieltä ruotsia puhuvia sekä saamenkielisiä.
Alueellisen kielen statuksen perusteella Euroopan Neuvosto voi valvoa alueellisen suomenruotsin etuja sekä saamen kielen alkuperäiskieliasemaa, yleisen pohjoismaisen mallin mukaisesti. Alueellisen kielen malleja on runsaasti Euroopan unionin alueella.
Suomen kielipolitiikkaa ei pidä enää tehdä "eteläafrikkalaisittain" vajaan viiden prosentin vähemmistön ehdoilla ja intresseistä, vaan huomioon on vihdoinkin otettava myös muiden väestönosien näkökulma.
Enemmistön tarpeiden ja toiveiden huomioiminen tuntuu olevan mahdoton haaste Suomen poliittiselle eliitille, minkä "vähemmän käytetyn kansalliskielen" ehdoilla tehdyt päätökset konkreettisesti osoittavat.

Ainoa tapa järkeistää kielipolitiikka on ottaa huomioon myös enemmistön intressit katkaisemalla suomen ja ruotsin kielen keinotekoinen lainsäädännöllinen kytkös.
Se voidaan toteuttaa luopumalla kokonaan vanhakantaisesta "kansalliskieli"- käsitteestä eli muuttamalla perustuslain 17 §.
Nykyinen velvoittava kaksikielisyysajattelu on maan kielienemmistön ja tavallisen suomenkielisen kannalta ensisijaisesti taakka, ei suinkaan rikkaus, kuten maamme eliitti virheellisesti väittää.

11.11.2014
JVL

Kielivapaus nyt -verkoston kirjoitukset

Vuosi 2014  

11.11.2014 Suomen kielipolitiikkaan tarvitaan perusteellinen rakenneuudistus

Ruotsin kielen kohtuuttoman ylikorostettu asema on historian painolasti, malliesimerkki rakenteellisista jäykkyyksistä, joista
--------------------------------------------
11.9.2014 Slaget efter tolv -radio-ohjelma

Radio-ohjelma "Slaget efter tolv" käsitteli jälleen kerran suomenkielisten asioita ruotsiksi. 11.09 Om skolsvenskan -aiheesta
--------------------------------------------

Vuosi 2013  

31.1.2013 Mitä mieltä olette suunnittelemastani "Laki suomen kielestä" - kansalaisaloiteaihiosta.-.

Lain sisältö ja tarkoitus 1 § Tässä laissa on määräyksiä suomen kielestä,  »
--------------------------------------------
14.1.2013 Ei otsikkoa

Melkein alussa oli suo, kuokka ja Volgan mutkan orastava suomalaisuus. Sieltä ovat geenimme ja kielemme. Missä on henki;  »
--------------------------------------------

Vuosi 2012  

20.3.2012 kiitos, Stefan

Kielipoliittinen viikko taisi vihdoin avata kaikkein naiveimpienkin suomalaisten ja vanhojen puolueiden silmät..  »
--------------------------------------------
20.3.2012 Ei otsikkoa

Korvamerkitty kannustusraha tulee todella tarpeeseen. Valitettavasti se ei ratkaise oppilaan ajankäyttöongelmaa: mikään  »
--------------------------------------------

Vuosi 2011  

3.9.2011 Tietosuojavaltuutettu Aarnion karhunpalvelus

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on sitä mieltä, että pakkoruotsia kannattavia henkilöitä esittävää »
--------------------------------------------
30.8.2011 Hei

Onneksi tilanne on 100 vuodessa kääntynyt ylösalaisin. 1900-luvun alussa suomenruotsalaisten edustus pörssiyhtiöiden »
--------------------------------------------
29.8.2011 VÄÄRYYS TAAS MURSKAVOITTOON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HS tänään: "Hurreilla pörssiyhtiöiden hallituksissa lähes viisinkertainen yliedustus." Samaan aikaan toisaalla »
--------------------------------------------
25.8.2011 Gustafsson asetti uuden tuntijakotyöryhmän

Kielivapaus nyt! -verkoston kannanotto asiaan liittyen:

Kielivapaus nyt-verkosto ehdottaa pakkoruotsin korvaamista Euroopan »
--------------------------------------------
25.5.2011 Suomalaisuuden liitto tajusi asian jo 1929

Aitosuomalaiset vaativat ruotsin kieltä vapaaehtoiseksi aineeksi oppikouluissa. Tilalle tarjottiin englantia. Muun muassa maisteri Elsa »
--------------------------------------------
18.5.2011 Kannanotto

Kielivapaus-puolue on Suomen suurin viimeisimmässä gallupissa. Kielivapaus nyt -verkosto vaatii hallitusneuvottelijoita ottamaan asian »
--------------------------------------------
2.5.2011 Magman tutkimus uutisoitiin

Ruotsinkielinen ajatushautomo Magma on saanut taas yhden tutkimuksen teetetyksi. Björn Sundell sai selville, että Suomeen on »
--------------------------------------------
18.4.2011 Vaalit

Kielivapaus nyt -verkosto on tyytyväinen vaalien lopputulokseen ja odottaa, että hallitusohjelmassa näkyy kansan enemmistön »
--------------------------------------------
14.4.2011 Hallitusohjelmaan

Ahtisaaren vastaohjelma voidaan laatia vanhalla rutiinilla nopeastikin, mutta tuo julkisuus on vaikeampi osuus. Vapaa kielivalinta »
--------------------------------------------
14.4.2011 EN:n ja RKP:n yhteistyö

On uskomatonta, että säestätte johtavia poliitikkoja tässä kielipolitiikkakysymyksessä. Viimeisin vaihe »
--------------------------------------------
13.4.2011 Kovennettu pakkoruotsi

Arvoisa johtaja.

Ohessa kannanottomme mediassa olleisiin suunnitelmiinne suomalaisen enemmistön pakkoruotsin opintojen koventamisesta. »

--------------------------------------------
7.4.2011 Ei otsikkoa

teille kirjoittaa Imatralta Riitta Mustonen, 52-v, yrittäjä, HuK, auktorisoitu kääntäjä venäjä-suomi. »
--------------------------------------------
13.4.2011 Kuka olisi huolissaan suomen kielestä?

YLE uutisoi näyttävästi Euroopan Neuvoston raportin sisältöä, jossa kerrotaan Neuvoston olevan huolissaan »
--------------------------------------------
12.4.2011 ei otsikkoa

"Koska vielä ehtii esittämään puolueille toiveita ennen hallitusohjelman kirjoittamista, niin minä toivoisin, että »
--------------------------------------------
12.4.2011 ei otsikkoa

"Transparency Suomen tekemän puoluekyselyn mukaan suurin osa suomalaisista puolueista on valmis lisäämään poliittisen »
--------------------------------------------