Kielipolitiikka.net

Tervetuloa tekemään kanssamme
uutta kielipolitiikkaa ja
luomaan keskustelua!

web-sivutKielivapaus nyt -verkosto


Mikä on Kielivapaus nyt! -verkosto ?

Kielivapaus nyt! -verkosto on kielivapauden kannattajien löyhä verkosto, jonka tavoitteena on yhdistää kielivapauden puolesta taistelevia eri alojen ihmisiä ja yhdistyksiä, joilla on sama tavoite: vapaa kielivalinta koulujen ja oppilaitosten kieltenopiskelussa. Osa verkoston jäsenistä kannattaa käytännön syistä tapahtuvaa vapaata kielivalintaa kaksikielisessä Suomessa, osa ajaa ideologialähtöisesti virallisesti yksikielistä Suomea ja vapaata kielivalintaa, mutta erilaisista painotuksista huolimatta kaikkien yhteinen tavoite on: vapaus valita ne kielet, joita oppijat haluavat opiskella.

Jokainen verkoston jäsen voi lähettää kannanottojaan ajankohtaisiin teemoihin osoitteeseen kielivapaus(at)kielipolitiikka.net

Jos haluat otsikon näkyviin erikseen, tee se viestissäsi myös niin. Leipätekstistä erotettu nimi, nimimerkki ja paikkakunta tulevat allekirjoitukseksi tekstin loppuun. Päivämäärä lisätään automaattisesti.

Mitä mieltä olette suunnittelemastani "Laki suomen kielestä" - kansalaisaloiteaihiosta.-.

#19

Lain sisältö ja tarkoitus

1 § Tässä laissa on määräyksiä suomen kielestä, kansallisista vähemmistökielistä ja viittomakielestä.

Laki sisältää myös määräyksiä, jotka koskevat yhteiskunnan vastuuta siitä, että yksityiselle henkilölle annetaan käytettäväkseen kieli, sekä kielen käyttämisestä julkisessa toiminnassa ja kansainvälisissä yhteyksissä.

2 § Lain tarkoitus on ilmaista suomen kielen ja muiden kielten asema ja käyttö Suomen yhteiskunnassa.

Lain tarkoitus on suojata suomen kieltä ja edistää Suomen kielellistä moninaisuutta sekä yksityisen henkilön mahdollisuutta saada käytettäväkseen kieli.

Suomen kieli

4 § Suomi on Suomen pääkieli.

5 § Pääkielenä suomi on yhteiskunnan yhteinen kieli, jonka on oltava kaikkien Suomessa asuvien käytettävissä ja jota on voitava käyttää kaikilla yhteiskunnan alueilla.

6 § Yhteiskunnalla on erityinen vastuu siitä, että suomea käytetään ja kehitetään.

Kansalliset vähemmistökielet

7 § Kansallisia vähemmistökieliä ovat suomenruotsi, romani, saamen ja karjalan kielet sekä tataari, venäjä ja jiddish.

8 § Yhteiskunnalla on erityinen vastuu kansallisten vähemmistökielten suojelemisesta ja edistämisestä.

Kielen käyttäminen julkisessa toiminnassa

10 § Tuomioistuinten, hallintoviranomaisten ja muiden julkisen toiminnan tehtäviä suorittavien elinten kieli on suomi. Toisissa laeissa on erityisiä määräyksiä oikeudesta käyttää kansallisia vähemmistökieliä ja muita pohjoismaisia kieliä. Tuomioistuinten ja hallintoviranomaisten velvollisuudesta käyttää tulkkia ja kääntää asiakirjoja on erityiset määräykset.

11 § Julkisessa toiminnassa käytettävän kielen on oltava huoliteltua, yksinkertaista ja ymmärrettävää.

12 § Viranomaisilla on erityinen vastuu siitä, että niiden toiminta-alalla on käytettävissä suomenkielistä terminologiaa ja että sitä käytetään ja kehitetään.

Suomi kansainvälisissä yhteyksissä

13 § Suomen asemaa Euroopan unionin virallisena kielenä on suojeltava.

Yksityisen henkilön mahdollisuus saada käyttöönsä kieli

14 § Jokaiselle Suomessa asuvalle on annettava mahdollisuus oppia ja käyttää suomea ja kehittää sitä.

Tämän lisäksi on

1. kansalliseen vähemmistöön kuuluvalle annettava mahdollisuus oppia ja käyttää vähemmistökieltä ja kehittää sitä, ja
2. kuurolle tai kuulovammaiselle ja sille, joka muusta syystä tarvitsee viittomakieltä, annettava mahdollisuus oppia ja käyttää viittomakieltä ja kehittää sitä.
Sille, jonka äidinkieli on muu kuin ensimmäisessä kappaleessa sanottu, on annettava mahdollisuus kehittää ja käyttää äidinkieltään.

15 § Yhteiskunta on vastuussa siitä, että yksityiselle henkilölle annetaan käytettäväksi kieli 14 §:n mukaisesti.

31.1.2013
Juha Vilhelm Lehtonen
31.1.2013

Kielivapaus nyt -verkoston kirjoitukset

Vuosi 2014  

11.11.2014 Suomen kielipolitiikkaan tarvitaan perusteellinen rakenneuudistus

Ruotsin kielen kohtuuttoman ylikorostettu asema on historian painolasti, malliesimerkki rakenteellisista jäykkyyksistä, joista
--------------------------------------------
11.9.2014 Slaget efter tolv -radio-ohjelma

Radio-ohjelma "Slaget efter tolv" käsitteli jälleen kerran suomenkielisten asioita ruotsiksi. 11.09 Om skolsvenskan -aiheesta
--------------------------------------------

Vuosi 2013  

31.1.2013 Mitä mieltä olette suunnittelemastani "Laki suomen kielestä" - kansalaisaloiteaihiosta.-.

Lain sisältö ja tarkoitus 1 § Tässä laissa on määräyksiä suomen kielestä,  »
--------------------------------------------
14.1.2013 Ei otsikkoa

Melkein alussa oli suo, kuokka ja Volgan mutkan orastava suomalaisuus. Sieltä ovat geenimme ja kielemme. Missä on henki;  »
--------------------------------------------

Vuosi 2012  

20.3.2012 kiitos, Stefan

Kielipoliittinen viikko taisi vihdoin avata kaikkein naiveimpienkin suomalaisten ja vanhojen puolueiden silmät..  »
--------------------------------------------
20.3.2012 Ei otsikkoa

Korvamerkitty kannustusraha tulee todella tarpeeseen. Valitettavasti se ei ratkaise oppilaan ajankäyttöongelmaa: mikään  »
--------------------------------------------

Vuosi 2011  

3.9.2011 Tietosuojavaltuutettu Aarnion karhunpalvelus

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio on sitä mieltä, että pakkoruotsia kannattavia henkilöitä esittävää »
--------------------------------------------
30.8.2011 Hei

Onneksi tilanne on 100 vuodessa kääntynyt ylösalaisin. 1900-luvun alussa suomenruotsalaisten edustus pörssiyhtiöiden »
--------------------------------------------
29.8.2011 VÄÄRYYS TAAS MURSKAVOITTOON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HS tänään: "Hurreilla pörssiyhtiöiden hallituksissa lähes viisinkertainen yliedustus." Samaan aikaan toisaalla »
--------------------------------------------
25.8.2011 Gustafsson asetti uuden tuntijakotyöryhmän

Kielivapaus nyt! -verkoston kannanotto asiaan liittyen:

Kielivapaus nyt-verkosto ehdottaa pakkoruotsin korvaamista Euroopan »
--------------------------------------------
25.5.2011 Suomalaisuuden liitto tajusi asian jo 1929

Aitosuomalaiset vaativat ruotsin kieltä vapaaehtoiseksi aineeksi oppikouluissa. Tilalle tarjottiin englantia. Muun muassa maisteri Elsa »
--------------------------------------------
18.5.2011 Kannanotto

Kielivapaus-puolue on Suomen suurin viimeisimmässä gallupissa. Kielivapaus nyt -verkosto vaatii hallitusneuvottelijoita ottamaan asian »
--------------------------------------------
2.5.2011 Magman tutkimus uutisoitiin

Ruotsinkielinen ajatushautomo Magma on saanut taas yhden tutkimuksen teetetyksi. Björn Sundell sai selville, että Suomeen on »
--------------------------------------------
18.4.2011 Vaalit

Kielivapaus nyt -verkosto on tyytyväinen vaalien lopputulokseen ja odottaa, että hallitusohjelmassa näkyy kansan enemmistön »
--------------------------------------------
14.4.2011 Hallitusohjelmaan

Ahtisaaren vastaohjelma voidaan laatia vanhalla rutiinilla nopeastikin, mutta tuo julkisuus on vaikeampi osuus. Vapaa kielivalinta »
--------------------------------------------
14.4.2011 EN:n ja RKP:n yhteistyö

On uskomatonta, että säestätte johtavia poliitikkoja tässä kielipolitiikkakysymyksessä. Viimeisin vaihe »
--------------------------------------------
13.4.2011 Kovennettu pakkoruotsi

Arvoisa johtaja.

Ohessa kannanottomme mediassa olleisiin suunnitelmiinne suomalaisen enemmistön pakkoruotsin opintojen koventamisesta. »

--------------------------------------------
7.4.2011 Ei otsikkoa

teille kirjoittaa Imatralta Riitta Mustonen, 52-v, yrittäjä, HuK, auktorisoitu kääntäjä venäjä-suomi. »
--------------------------------------------
13.4.2011 Kuka olisi huolissaan suomen kielestä?

YLE uutisoi näyttävästi Euroopan Neuvoston raportin sisältöä, jossa kerrotaan Neuvoston olevan huolissaan »
--------------------------------------------
12.4.2011 ei otsikkoa

"Koska vielä ehtii esittämään puolueille toiveita ennen hallitusohjelman kirjoittamista, niin minä toivoisin, että »
--------------------------------------------
12.4.2011 ei otsikkoa

"Transparency Suomen tekemän puoluekyselyn mukaan suurin osa suomalaisista puolueista on valmis lisäämään poliittisen »
--------------------------------------------