Kielipolitiikka.net

Tervetuloa tekemään kanssamme
uutta kielipolitiikkaa ja
luomaan keskustelua!

web-sivutYleistä


Tutkimustuloksia vuosien varrelta
Taloustutkimus Oy:n ja muiden mielipidemittausten tuloksia

Magman teettämä tutkimus
Tiivistelmä ajatuspaja Magman teettämästä tutkimuksesta jossa kartoitettiin suomalaisten mielipiteitä kansanvallasta,
yhteiskunnasta ja turvallisuudesta (pdf)

Vapaa kielivalinta ry:n lausunto kielikokeilusta
Vapaa kielivalinta ry:n lausunto Hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta - toisen kotimaisen kielen kokeilu (pdf)

Kieliverkoston vastaus kielikokeilusta
Kielikoulutuspolitiikan verkoston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta Eduskunnalle laiksi perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta - toisen kotimaisen kielen kokeilu (OKM/13/010/2017) (pdf)

Vastaus kirjalliseen kysymykseen alueellisen kielikokeilun toteuttamisesta
OKM vastaus Sami Saivion (ps) kirjalliseen kysymykseen

Gradu Kielipoliittiset kansalaisjärjestöt osallistuvan demokratian toteuttajina
Tampereen yliopiston Taru Ruotsalaisen Pro gradu -tutkielma tammikuu 2016 (pdf)

Perussuomalaisten kielipoliittinen ohjelma
Perussuomalaisten vuonna 2015 laadittu kielipoliittinen ohjelma (pdf)

Kansalaisaloitteen äänestystulokset
Kansalaisaloite vapaaehtoisesta ruotsista. Eduskunnan äänestystulos ja takinkääntäjät

Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus
Asetus kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Sivistysvaliokunnan mietintö
Kansalaisaloite: Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla (KAA 2/2014 vp) (pdf)

Suomen ruotsinopettajat: Ruotsinopettajien tuntemuksia B1-kielen varhennuksesta
Tiivistelmä Suomen ruotsinopettajat ry:n jäsenkyselystä (kesäkuu 2014) (pdf)

Teuvo Hakkaraisen (ps) kirjallinen kysymys ruotsin opetuksesta
KIRJALLINEN KYSYMYS 686/2014 vp Ruotsinkielisen opetuksen ja ohjelmatarjonnan kustannukset

Heikki Tala: Historiaa niin että hirvittää
Kierros Suomen ympäri Ruotsin ja Norjan kautta Venäjälle - Suomi-Karjala -Seuran nousu ja tuho (pdf)

Jaakko Häkkinen:
Mitä kansanedustajan tulee tietää PAKKORUOTSISTA (pdf)

Tiia Turkia, pro gradu Jyväskylän yliopisto 2011:
Ruotsin kieli on katoava luonnonvara Suomessa ja valtionhallinnossa (pdf)

Hannu Niemi, Oulun yliopiston kirjasto:
Korkeakoulututkintoihin kuuluvan ruotsin kielen taidon osoittaminen (pdf)

Jyväskylän yliopisto:
Englannin kieltä ei koeta uhkaksi suomalaiselle kulttuurille

Riitta Piri: Suomen kieliohjelmapolitiikka
Kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö (pdf)

Jyväskylän yliopisto:
Nuorten käsityksiä Ruotsista ja ruotsalaisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö 5.4.2012:
Perusopetuksen tuntijakoa koskevien lausuntojen keskeinen sisältö (pdf)

Perusopetuksen tuntijaon uudistamistyöryhmä:
Kaikki kannanotot tuntijakoesitykseen

Koulutuksen arviointineuvosto 2012:
Lukion suorittaneiden näkemykset jatkokoulutusvalmiuksistaan korkeakouluissa

Virkkusen työryhmän kokoonpano 31.3.2013:
ruotsin kielen opetuksen ja oppimisen kehittäminen perusopetuksessa ja muilla koulutusasteilla

Tuntijakotyöryhmä
Jäsenet ja sähköpostiosoitteet

Elinkeinoelämän Keskusliitto:
Tulevaisuuden kasvavat kielitaitotarpeet EK:n jäsenyrityksissä 2009 (jpg)

YLE:n rahoitus 2010
Yleisradion palveluiden osuus budjetista

Magman tutkimus
Magman tutkimus, jossa toimivaksi kaksikielisyysrajaksi määritellään 30%. Osa "Kritisk massa" alk. sivu 28 (pdf)

Otakantaa.fi kysyi 15.8.2011:
Miten kehittäisit ruotsin kielen opiskelua? Kielipolitiikka.net -sivuston yhteenveto (pdf)

Jyväskylän yliopisto:
SVE2JU-projektin tulos (jpg)

Kieliparlamentin kannanotto
Kieli- ja viestintätaidot ovat kiinteä osa työntekijän ammattitaitoa (pdf)

Opetushallitus, Kielitivoli
Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen. Otteita raportista

YLE vaalikone 2011 laaja
Tulokset ja yhteenveto, mukana kaikki vastanneet puolueittain ja henkilöt

YLE vaalikone 2011 ja puoluekysely
Tulokset ja yhteenveto pakkoruotsista, kansanedustajat vastaavat (pdf)

Urho Kekkosen kirjoitus Suomen Kuvalehdessä 1948
Kekkonen kirjoitti eri nimimerkeillä. "Veljenpoika" kirjoittaa vahingollisista ruotsalaisista


Anna vinkki meille hyvästä ja alaan liittyvästä tapauksesta!

Kirjoita meille osoitteeseen palaute(at)kielipolitiikka.net tai palaute-sivun kautta